الگو:Age

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

سال‌های بین تاریخ تولد و امروز (یا تاریخ تولد و تاریخ وفات) را بر می‌گرداند.

توجه:آرگومان‌ها باید به انگلیسی باشند ولی خروجی به فارسی است

کاربرد[ویرایش]

{{age|1978|10|21}} بر می‌گرداند: خطای عبارت: نویسه نقطه‌گذاری شناخته نشده «[»

{{age|1978|10|21|2005|10|4}} بر می‌گرداند: ۲۶