الگو:Af

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

((آفریقایی))

برای فهرست کامل الگوهای زبان به رده:الگوهای زبان مراجعه کنید.