الگو:کاربر fa-2

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد
fa-2 دانش فارسی این کاربر در سطح متوسط است.