الگو:هشدار به خرابکار ۲

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

شما براساس سیاست‌های ویکی‌خبر، کاربر خرابکار تشخیص داده شده‌اید. منش خود را نسبت به ویکی‌خبر تغییر دهید. در غیر این صورت دسترسی شما برای مدت محدود و یا نامحدود قطع خواهد شد. این آخرین هشدار است.