الگو:منبع/توضیحات

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

طریقه استفاده[ویرایش]

== منابع==
*{{منبع
|عنوان=عنوان موضوع
|تاریخ=تاریخ انتشار خبر
|مرجع=آدرس وب‌گاه مربوطه
|منتشرکننده=نام وبگاه یا سازمان مربوطه
}}