الگو:سرخط

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد


این الگو به شما امکان می‌دهد به سر خط بازگردید بدون آن که پاراگراف جدیدی رو شروع کنید.
مثال:
من قصد رفتن به یک خط جدید را دارم.{{سخ}}من هم‌اکنون در یک خط جدید هستم.

که نتیجه می‌دهد:

من قصد رفتن به یک خط جدید را دارم.
من هم‌اکنون در یک خط جدید هستم.