الگو:حق تکثیر تصویر نامعلوم/توضیحات

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد


استفاده[ویرایش]

از این الگو فقط به‌صورت {{جا:حق تکثیر تصویر نامعلوم}} استفاده کنید.

برای اعلام به کاربر بارگذاری کنندهٔ پرونده، در صفحهٔ بحث آن کاربر از الگوی {{اخطار نگاره}} استفاده کنید.