پرش به محتوا

الگو:بازبینی‌شد/توضیحات

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

کاربرد (خودکار)

برای اطلاعات راجع به ابزار خودکار ویکی‌خبر:ابزار بازبینی آسان را بخوانید.

کاربرد (دستی)

==بازبینی نسخهٔ <شماره نسخهٔ صفحه> [موفق/ناموفق]==
{{بازبینی‌شد
|نسخه=نسخهٔ صفحه
|حق تکثیر=وضعیت
|قابل انتشار=وضعیت
|قابل اثبات=وضعیت
|بی‌طرفی=وضعیت
|سبک=وضعیت
|بازبین=نام بازبین
|توضیحات=هر توضیحی ~~~~
|زمان=~~~~~}}

نسخه باید دقیقاً همان نسخه‌ای باشد که در حال بازبینی است که آن را می‌تواند از تاریخچه خبر بدست آورد.

وضعیت می‌تواند یکی از حالت‌های بله و خیر و یا شامل توضیحات باشد. در صورت استفاده از کلمه خیر به عنوان بررسی نشده علامت می‌خود و در صورت شامل شدن توضیحات به عنوان ناموفق علامت می‌خورد.

مثال

{{بازبینی‌شد|نسخه=12345|حق تکثیر=بله|قابل انتشار=بله|قابل اثبات=بله|بی‌طرفی=بله|سبک=بله|بازبین=Mjbmr|توضیحات=خبر خوبی است! ~~~~|زمان=~~~~~}}

{{بازبینی‌شد|نسخه=12345|حق تکثیر=بله|قابل انتشار=بله|قابل اثبات=خیر|بی‌طرفی=خیر|سبک=بله|بازبین=Mjbmr|توضیحات=نیاز به مرور مجدد دارد! ~~~~|زمان=~~~~~}}

{{بازبینی‌شد|نسخه=12345|حق تکثیر=بله|قابل انتشار=بله|قابل اثبات=منابع کافی ندارد|بی‌طرفی=جانبدرانه است|سبک=بله|بازبین=Mjbmr|توضیحات=قابل انتشار نیست! ~~~~|زمان=~~~~~}}