آمار بازبینی صفحه

پرش به ناوبری پرش به جستجو

ویکی‌خبر در حال حاضر ۲۷ کاربر با اختیارات ویرایشگر دارد.

ویرایشگران کاربران تثبیت‌شده‌ای هستند که می‌توانند نسخه‌های صفحات را بررسی سرسری کنند.

داده‌های زیر آخرین بار در تاریخ ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰ در ‏۰۹:۳۲ به‌روزرسانی شده‌است.


ویرایش‌هایی که توسط کاربران مجرب بررسی شده‌اند بازبینی‌شده در نظر گرفته شده‌اند.

میانگین تأخیر برای صفحه‌های دارای ویرایش‌های بازبینی‌نشدهٔ در حال انتظار ۱٬۴۰۹ روز ۹ ساعت است؛ این تأخیر نشان‌دهنده مدت زمانی‌است که قدیمی‌ترین نسخهٔ بررسی‌نشده در انتظار بررسی باقی‌مانده‌است.

میانگین انتظار برای بازبینی ویرایش‌های کاربرانی که وارد نشده‌اند، ۰٫۰ ثانیه است؛ میانهٔ آن ۰٫۰ ثانیه است.

آمار بازبینی صفحه برای هر فضای‌نام که در زیر نشان داده‌شده، به استثنای صفحه‌های تغییرمسیر است. صفحه‌های که ویرایش‌های بررسی نشده داشته باشند تاریخ گذشته محسوب می‌شوند؛ صفحه‌هایی که ویرایش بررسی نشده نداشته باشند همزمان‌شده تلفی می‌شوند.

فضای نامصفحاتبازبینی‌شدهآخرین بازبینیهمگام‌سازی‌شده/بازبینی‌شدهتاریخ گذشتهبازبینی‌نشده
(اصلی) ۱٬۶۳۵ ۱٬۶۱۲‏ (۹۸٫۵۹٪) ۱٬۶۱۱‏ (۹۸٫۵۳٪) ۹۹٫۹۴٪ ۱ ۲۳
پرونده ۳۰ ۳۰‏ (۱۰۰٫۰۰٪) ۳۰‏ (۱۰۰٫۰۰٪) ۱۰۰٫۰۰٪ ۰ ۰
الگو ۱٬۰۲۰ ۹۱۱‏ (۸۹٫۳۱٪) ۸۹۹‏ (۸۸٫۱۴٪) ۹۸٫۶۸٪ ۱۲ ۱۰۹
پودمان ۳۵ ۳۵‏ (۱۰۰٫۰۰٪) ۳۵‏ (۱۰۰٫۰۰٪) ۱۰۰٫۰۰٪ ۰ ۰
رده ۴٬۴۹۳ ۴٬۱۱۱‏ (۹۱٫۵۰٪) ۴٬۰۲۸‏ (۸۹٫۶۵٪) ۹۷٫۹۸٪ ۸۳ ۳۸۲
درگاه ۶۴۷ ۶۴۷‏ (۱۰۰٫۰۰٪) ۶۴۵‏ (۹۹٫۶۹٪) ۹۹٫۶۹٪ ۲ ۰