پرش به محتوا

درگاه:گینه: تفاوت میان نسخه‌ها

ربات: تصحیح
[نسخهٔ بررسی‌شده][نسخهٔ بررسی‌شده]
ربات: تصحیح
ربات: تصحیح
خط ۱۴:
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
ordermethod=sortkey
order=descending
</DynamicPageList>
 
Line ۳۱ ⟶ ۳۳:
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
ordermethod=sortkey
order=descending
</DynamicPageList>
 
Line ۴۲ ⟶ ۴۶:
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
ordermethod=sortkey
order=descending
</DynamicPageList>
 
Line ۵۳ ⟶ ۵۹:
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
ordermethod=sortkey
order=descending
</DynamicPageList>
 
Line ۶۴ ⟶ ۷۲:
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
ordermethod=sortkey
order=descending
</DynamicPageList>
 
Line ۷۵ ⟶ ۸۵:
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
ordermethod=sortkey
order=descending
</DynamicPageList>
 
Line ۸۶ ⟶ ۹۸:
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
ordermethod=sortkey
order=descending
</DynamicPageList>
 
Line ۹۷ ⟶ ۱۱۱:
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
ordermethod=sortkey
order=descending
</DynamicPageList>
 
Line ۱۱۰ ⟶ ۱۲۶:
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
ordermethod=sortkey
order=descending
</DynamicPageList>
 
Line ۱۲۱ ⟶ ۱۳۹:
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
ordermethod=sortkey
order=descending
</DynamicPageList>
 
Line ۱۳۲ ⟶ ۱۵۲:
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
ordermethod=sortkey
order=descending
</DynamicPageList>
 
Line ۱۴۳ ⟶ ۱۶۵:
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
ordermethod=sortkey
order=descending
</DynamicPageList>
 
Line ۱۵۵ ⟶ ۱۷۹:
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
ordermethod=sortkey
order=descending
</DynamicPageList>
 
Line ۱۶۷ ⟶ ۱۹۳:
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
ordermethod=sortkey
order=descending
</DynamicPageList>
|}
Line ۱۷۹ ⟶ ۲۰۷:
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
ordermethod=sortkey
order=descending
</DynamicPageList>
<br>
۸۳٬۲۹۹

ویرایش