طرح تحقیق و تفحص از عملکرد محمدرضا رحیمی در مجلس ایران به تصویب نرسید

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد
سه‌شنبه ۷ دی ۱۳۸۹، ۲۸ دسامبر ۲۰۱۰، ۰۳:۳۰:۰۰ ق.ظ.

طرح تحقیق و تفحص از عملکرد دیوان محاسبات در زمان مجلس هفتم که همزمان با ریاست محمدرضا رحیمی بود در مجلس ایران به رای گذاشته شد، اما نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند. این طرح با اختلاف ۱۰ رای به تصویب نرسید. الیاس نادران که از طراحان اصلی ای طرح بود ادعا کرد که محمدرضا رحیمی در اواخر دورهٔ مجلس هفتم میلیون‌ها تومان پول و صدها میلیون تومان بدون داشتن منبع مالی توزیع کرده‌است. وی در دفاع از این طرح افزود: «دیوان محاسبات از زیرمجموعه‌های مجلس است و اگر این موضوع در اذهان مردم متجلی شود که مجلس تحقیق و تفحص از همه نهادها به جز خود را تصویب می‌کند، به صلاح نیست.»

منابع

‎«‏الیاس نادران: رحیمی صدها میلیون تومان پول توزیع کرد». ‏بی‌بی‌سی فارسی، ‏۷ دی ۱۳۸۹